Quan hệ cổ đông

Cong ty

Báo cáo tài chính quý II năm 2022

 •   20/07/2022 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Cấp nước Hà tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3 - Phường Đại Nài - TP. Hà TĩnhBáo cáo tài chính quý II Năm 2022.
Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

 •   27/04/2022 04:34:00 PM
 •   Đã xem: 341
 •   Phản hồi: 0
Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3 Phường Đại Nài TP. Hà Tĩnh. Tĩnh Hà Tĩnh
Cong ty

Báo cáo thường niên năm 2021

 •   16/03/2022 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 4504
 •   Phản hồi: 0
Công Ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3. Phường Đại Nài TP. Hà Tĩnh
Báo cáo thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

 •   15/03/2022 04:36:00 PM
 •   Đã xem: 338
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ Phần cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3 Phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh.
Báo cáo Tài chính năm 2021
Cong ty

Công bố thông tin chốt danh sách chốt cổ đông năm 2022

 •   25/02/2022 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 424
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ Phần cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3 Phường Đại Nài TP. Hà Tĩnh
báo cáo tài chính quý III năm 2021

báo cáo tài chính quý III năm 2021

 •   21/10/2021 06:06:00 PM
 •   Đã xem: 377
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ - KP3 - Phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh
Báo cáo tài chính quý III Năm 2021. Quý khách xem file đính kèm
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

 •   23/08/2021 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 377
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3 - Phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh

Báo cáo tài chính quý I năm 2021

 •   05/04/2021 11:28:00 AM
 •   Đã xem: 694
 •   Phản hồi: 0
Cong ty

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2021

 •   10/05/2021 07:56:00 AM
 •   Đã xem: 975
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoàn Từ - KP3 - Phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh
Cong ty

Tài liệu đại hội đồng Cổ đông năm 2021

 •   06/04/2021 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 1062
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ Phần cấp nước Hà tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ - KP3 - P. Đại Nài - TP. Hà Tĩnh
Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

 •   02/04/2021 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 720
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3 Phường Đại Nài TP. Hà Tĩnh
Báo cáo tài chính năm 2020
Cong ty

Công bố thông tin chốt quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2021

 •   29/01/2021 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 882
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ Phần cấp nước Hà Tĩnh. Công bố thông tin chốt quyền tham dự đại hội Cổ đông năm 2021
Cong ty

Báo cáo tài chính quý II năm 2020

 •   20/07/2020 04:53:00 PM
 •   Đã xem: 832
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ Phần Cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ - KP3 - P.hường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh Báo cáo tài chính quý II năm 2020
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ 01/01/2015 đến 10/06/2015

 •   30/06/2015 02:47:00 PM
 •   Đã xem: 547
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ - KP3 - Phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ ngày 01/01/2015 đến 10/06/2015
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh

Thay đổi nhân sư Hội đồng quản trị năm 2020

 •   11/05/2020 04:49:00 PM
 •   Đã xem: 725
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3, Phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Thông báo thay đổi nhân sự hội đồng quản trị năm 2020
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 •   29/04/2020 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 845
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ - KP3 - Phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà TĩnhBiên Bản Và Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh

Báo cáo tài chính quý I năm 2020

 •   20/04/2020 04:45:00 PM
 •   Đã xem: 640
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ - KP3 - Phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo tài chính quý I năm 2020
Cong ty

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 •   16/04/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 412
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ - KP3 - Phường Đại Nài - TP Hà TĩnhTài liệu đại hội đồng cổ Đông Thường niên năm 2020
Cong ty

Báo cáo thường niên năm 2019

 •   31/03/2020 02:09:00 PM
 •   Đã xem: 10528
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ - KP3 - P. Đại Nài - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà TĩnhBáo cáo thường niên năm 2019

Các tin khác

123
 
CSKH
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây