Cơ cấu tổ chức

Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/5/2015. Sơ đồ hoạt động Công Ty

 

* Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty bao gồm:
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng).
- Các phòng, ban chuyên môn: Gồm 06 phòng, ban
+ Phòng Tổ chức - Hành chính;
+ Phòng Tài chính - Kế toán;
+ Phòng Kỹ thuật;
+ Phòng Kế hoạch - Kinh doanh;
+ Phòng Chống thất thoát;
+ Ban quản lý dự án.
- Các đơn vị trực thuộc: Gồm 12 chi nhánh
+ Cấp nước Thành phố Hà Tĩnh;
+ Nhà máy nước Bộc Nguyên;
+ Trung tâm Dịch vụ và Kiểm định đồng hồ nước;
+ Xí nghiệp Xây lắp;
+ Cấp nước Cẩm xuyên;
+ Cấp nước Can Lộc;
+ Cấp nước Hồng Lĩnh;
+ Cấp nước Nghi Xuân;
+ Cấp nước Đức Thọ;
+ Cấp nước Hương Sơn;
+ Cấp nước Vũ Quang;
+ Cấp nước Hương Khê.
123
123
 
CSKH
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây