Quan hệ cổ đông

5 buoc dam phan thanh toan XQJC

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018

 •   19/06/2018 09:41:00 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

 •   20/07/2018 05:18:00 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ, Phường Đại Nài Thành Phố Hà Tĩnh. Báo cáo tài chính quý II năm 2018
Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

 •   06/06/2018 04:19:00 AM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Báo cáo tài chính kế toán quý I năm 2018
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018

 •   13/04/2018 06:34:00 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh thông báo tài liệu đại hội Cổ đông năm 2018
Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được kiểm toán năm 2017

 •   12/04/2018 12:13:00 PM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
Công bố thông tin bất thường

Công bố thông tin bất thường

 •   12/04/2018 12:11:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh mã chứng khoán HTW
Chúng tôi thông báo đến trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối để lập danh sách người sở hữu chứng khoán
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017

 •   12/04/2018 12:09:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017
Bảng cân đối quyết toán quý 4 năm 2017

Bảng cân đối quyết toán quý 4 năm 2017

 •   12/04/2018 12:06:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh Báo cáo Bảng cân đối quyết toán quý 4 năm 2017
Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

 •   12/04/2018 12:05:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

 •   12/04/2018 11:58:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh báo cáo tài chính quý III năm 2017
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được soát xét

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được soát xét

 •   12/04/2018 11:54:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 •   12/04/2018 11:53:00 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính quý II năm 2017

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

 •   12/04/2018 11:50:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017

 •   12/04/2018 11:49:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần cấp nước Hà tĩnh

Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần cấp nước Hà tĩnh

 •   12/04/2018 11:17:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2016

 •   12/04/2018 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

 •   12/04/2018 11:09:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

123
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây