Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh

HUỶ TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

 •   08/06/2023 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Công ty CP cấp nước hà tĩnh. Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ - KP3 - Phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh - Tĩnh Hà TĩnhHuỷ tư cách công ty đại chúng năm 2023
Báo cáo tài chính quý I năm 2023

Báo cáo tài chính quý I năm 2023

 •   23/04/2023 10:26:00 AM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ Phần cấp nước Hà tĩnh. Đia chỉ Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3. Phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh, Tĩnh Hà tĩnhBáo cáo tài chính quý I năm 2023
Cong ty

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2023

 •   06/04/2023 04:29:00 PM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ Phần cấp nước Hà tĩnh. Đia chỉ số 01 đường Nguyễn Hoành Từ KP3. Phường Đại Nài. TP. Hà Tĩnh. Tĩnh Hà Tĩnhtài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2023
Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022

 •   28/03/2023 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ Phần cấp nước Hà tĩnh. Địa chỉ số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3. Phường Đại Nài . TP. Hà Tĩnh
Báo cáo tài chính năm 2022
Công bố thông tin chốt quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2023

Công bố thông tin chốt quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2023

 •   16/02/2023 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 318
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ Phần cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3 - Phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh - Tĩnh Hà Tĩnh.
Công bố thông tin chốt quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2023
Báo cáo tài chính quý IV năm 2022

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022

 •   31/01/2023 04:59:00 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

 •   20/10/2022 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ số 01 đường Nguyễn Hoành Từ - KP3 - Phường Đại Nài - Thành Phố Hà Tĩnh - Tĩnh Hà Tĩnh. Báo cáo quyết toán tài chính quý III năm 2022
Cong ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

 •   10/10/2022 11:24:00 AM
 •   Đã xem: 508
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ, KP3, Phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh - Tĩnh Hà Tĩnh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

 •   15/08/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 422
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ Phần cấp nước Hà Tĩnh. Đia chỉ số 01 đường Nguyễn Hoàn Từ KP3 - Phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh - Tĩnh Hà Tĩnh. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022
Cong ty

Báo cáo tài chính quý II năm 2022

 •   20/07/2022 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 498
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Cấp nước Hà tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3 - Phường Đại Nài - TP. Hà TĩnhBáo cáo tài chính quý II Năm 2022.
Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

 •   27/04/2022 04:34:00 PM
 •   Đã xem: 612
 •   Phản hồi: 0
Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3 Phường Đại Nài TP. Hà Tĩnh. Tĩnh Hà Tĩnh
Cong ty

Báo cáo thường niên năm 2021

 •   16/03/2022 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 17348
 •   Phản hồi: 0
Công Ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3. Phường Đại Nài TP. Hà Tĩnh
Báo cáo thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

 •   15/03/2022 04:36:00 PM
 •   Đã xem: 561
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ Phần cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3 Phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh.
Báo cáo Tài chính năm 2021
Cong ty

Công bố thông tin chốt danh sách chốt cổ đông năm 2022

 •   25/02/2022 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 815
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ Phần cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3 Phường Đại Nài TP. Hà Tĩnh
báo cáo tài chính quý III năm 2021

báo cáo tài chính quý III năm 2021

 •   21/10/2021 06:06:00 PM
 •   Đã xem: 592
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ - KP3 - Phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh
Báo cáo tài chính quý III Năm 2021. Quý khách xem file đính kèm
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

 •   23/08/2021 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 563
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ KP3 - Phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh

Báo cáo tài chính quý I năm 2021

 •   05/04/2021 11:28:00 AM
 •   Đã xem: 886
 •   Phản hồi: 0
Cong ty

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2021

 •   10/05/2021 07:56:00 AM
 •   Đã xem: 1227
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoàn Từ - KP3 - Phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh
Cong ty

Tài liệu đại hội đồng Cổ đông năm 2021

 •   06/04/2021 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 1280
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ Phần cấp nước Hà tĩnh. Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Hoành Từ - KP3 - P. Đại Nài - TP. Hà Tĩnh

Các tin khác

123
123
 
CSKH
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây