THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thứ tư - 11/04/2018 05:08 1.339 0

UBND TỈNH HÀ TĨNH

CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG HÀ TĨNH
 Số:        /TB-CTCN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày  11   tháng  05  năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Kính gửi:     Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh
 
 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
 Căn cứ Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh;
 Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 20/03/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ theo kết quả bán cổ phần khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh.
Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, cụ thể như sau:
          Thời gian:  Một buổi, bắt đầu từ 13h30 ngày 21/05/2015
          Địa điểm:   Tại Hội trường Khách sạn Bình Minh
           Đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
          Nội dung Đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm.
          Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động; Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các vấn đề có liên quan của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh theo quy định pháp luật.
          Xin gửi kèm theo tài liệu cuộc họp (Tài liệu đại hội được đăng tải trên Website: http://www.capnuochatinh.vn) đề nghị quý vị nghiên cứu và mang theo để sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông.
          Trân trọng cám ơn !

CHỦ TỊCH HĐTV KIÊM
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 
 
 
 
  
         Võ Ngọc Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

123
123
 
CSKH
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây